พื้นที่ก่อนการถมหน้าดิน สภาพดินทรุดตัวรอบบ้าน

พื้นที่ก่อนการถมหน้าดิน สภาพดินทรุดตัวรอบบ้าน

พื้นที่ก่อนการถมหน้าดิน สภาพดินทรุดตัวรอบบ้าน

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.