วิธีการแก้ไข ดินรอบบ้านทรุดตัว ดินไหลเข้าในใต้ตัวบ้าน

วิธีการแก้ไข ดินรอบบ้านทรุดตัว ดินไหลเข้าในใต้ตัวบ้าน

ปัจจุบันแล้วตอนนี้ ที่พบปัญหามากที่สุด หลังจากการปลูกสร้างบ้านแล้ว เกิดปัญหาการทรุดตัวของบ้าน และ บ้านแตกร้าว เป็นโพรง ปัจจัยที่ทำให้บริเวณบ้านเป็นโพรง นั้นคือ การทรุดตัวของดิน สาเหตุหลักคือการถมดินแล้ว สร้างบ้านเลย โดยปกติแล้ว ถมดินเสร็จแล้วต้องปล่อยให้ดินแน่นก่อน โดยใช้เวลา 5-10 ปี แต่ปัจจุบันนี้ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่พร้อมบดอัด แต่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านอยู่ดี แต่จะใช้เวลาน้อยกว่าแต่ก่อน โดยใช้เวลา 1-2 ปี ให้โดยแดด ฝน พื้นที่ก็แน่นก็สามารถก่อนสร้างบ้านได้แล้ว และ เวลานานผ่านไปบ้านเราก็ไม่ทรุดตัว หรือ มีรอยแตกร้าวแล้ว การแก้ไข หลังจากที่บ้านเป็นโพรง ดินทรุด ไหลเข้าไปใต้บ้าน สิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้ โดยไม่ต้องหาวิธีที่จะนำดินโยนเข้าไปใต้บ้านให้เต็ม นอกจากจะเสียเงินมากแล้ว ยังทำให้โครงสร้างบ้านได้รับความเสียหาย เนื่องจากการถมดินจะเป็นการเพิ่มน้ำหนัก ทำให้เสาเข็มทรุดตัวเร็วขึ้น ดังนั้นเรามาป้องกันไม่ให้ดินไหลเข้าไปใต้ตัวบ้านอีกดีกว่า ทางเลือกที่ดีที่สุด และ ยังทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือ การทำคันกั้นดิน หรือ การปิดโพรงรอบบ้าน โดยวัสดุที่ใช้คือ สามารถใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นวีว่าบอร์ด แต่เราของแนะนำให้ใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปดีกว่าเพราะด้วยคุณสมบัติที่ทนทานกว่า และ ยังมีอายุการใช้งานได้ดีกว่า ขั้นตอนการทำ

1. เราจะสำรวจพื้นที่ว่าบริเวณไหนบ้างที่บ้านทรุด และ เป็นโพรง ขั้นตอนต่อไป ทุบพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวออก และ ขุดดินรอบๆ ความลึกของดิน ขึ้นอยู่ความทรุดตัวของบ้าน ถ้าเป็นโพรงหนักมากอาจจะต้องขุดลึกหน่อย เพราะอาจจะวางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 2 แผ่น ในการขุดต้องดูด้วยว่ามีท่อน้ำ หรือ ระบบไฟฟ้าอะไรไหม

คันกั้นดิน บ้านทรุดรอบบ้าน
ขุดดินรอบๆ ความลึกของดิน ขึ้นอยู่ความทรุดตัวของบ้าน

2.หลังจากการเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นำแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสียบลงไปในดิน แล้วกดลงไปให้ลึกพอประมาณ โดยให้เหลือปลายของแผ่นพื้นสำเร็จรูปตามแนวคาน วางได้แนวตรงกันเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผสมปูน ฉาบปิดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ให้ติดกับตัวบ้าน และ ปิดรอยช่องต่างๆ เจาะผนังบ้านทำท่อหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศภายใน สามารถช่วยลดความชื้นใต้ถุนบ้าน

เสริมดินรอบบ้าน
ขุดดินรอบๆ ความลึกของดิน ขึ้นอยู่ความทรุดตัวของบ้าน

หน้าดิน เสริมบ้านที่ทรุด
ฉาบปูนปิดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ให้ติดกับตัวบ้าน และ ปิดรอยช่องต่างๆ

3.หลังจากนั้น ใช้ดินถมกลบ เกลี่ยดิน มาถมรอบๆ แผ่นพื้นสำเร็จ ตามความสูงที่เหมาะสม อาจจะถมเผื่อดินทรุดอีก 5 เซ็นติเมตร เท่านี้ก็ช่วยแก้ปัญหา ดินรอบบ้านทรุด หรือ ดินไหลเข้าใต้ตัวบ้านได้แล้ว

หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ เสริมดินรอบบ้าน
ใช้ดินถมกลบ เกลี่ยดิน มาถมรอบๆ แผ่นพื้นสำเร็จ

ดินที่เหมาะสม ในการนำมาถมรอบบ้านที่ทรุด หรือ ต้องการเสริมดินรอบบ้าน คือ หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ เพราะคุณสมบัติที่ร่วนซุยการผ่านซึมของน้ำได้ดี ยังมีธาาตุอาหารมากมาย สามารถใช้ในการปลูกพืช ปลูกหญ้า จัดสวน ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นไม้เล็ก ต้นไม้ใหญ่