คำถามที่พบบ่อย เรื่องงานหน้าดิน

คำถามที่พบบ่อย คำถาม: ต้องการหน้าดินแค่ 1 เที่ยว หรือ น้อยกว่าได้ไหม ตอบ: 1 เที่ยว เราก็ส่งได้ครับ ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล แต่ถ้าน้อยกว่า 1 เที่ยว จำเป็นต้องจ่ายเท่ากับ 1 เที่ยวครับ (แต่เอาดินไม่ครบเที่ยวก็ได้) เนื่องจากเราขายส่ง เป็นรถ รถที่เล็กที่สุดของเราคือ หกล้อเล็ก ขนาดประมาณ 3-4 คิว คำถาม: พื้นที่ที่เราส่งได้ ตอบ: กรุงเทพฯ ปริมณฑลครับ ธนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ส่งได้หมดครับ (ที่ส่งไม่ถึงคือ สระบุรี ขลบุรี พัทยา สมุทรสาคร นครปฐม นครนายก ปราจีน ครับ) คำถาม: หน้าดิน เป็นดินร่วน หรือ ดินเหนียว ตอบ: หน้าดิน มีพฤติกรรมเป็นดินเหนียวครับ […]
Continue reading…

Enjoyed this post? Share it!